B91370734 Grupo Edebé: Avís legal
Grupo Edebé
Home / Avís legal

Avís legal

 

Llei dels Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

EDEBÉ EDUCACIÓN, S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant, RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén acomplir les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

EDEBÉ EDUCACIÓN, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la seva publicació al lloc web d’EDEBÉ EDUCACIÓN, S.L..

1. Dades identificatives

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la seva reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir-ne. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.edebe.com, www.edebeinfantil.com, www.edebe-on.net, www.edebe-on.es, www.edebe-on.com.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, sense que la seva menció o aparició en el lloc web impliqui l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu dirigir-vos a l’adreça de correu electrònic següent arco@edebe.net.

3. Exempció de responsabilitats

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Ús de galetes
Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver-se de registrar a cada visita.

També es poden utilitzar per a mesurar l’audiència i paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser alertat de la recepció de galetes i per a impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per a ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, així com la redirecció a aquest lloc web, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Tanmateix, i en compliment d’allò disposat en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que en el lloc web hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tanmateix, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Direccions IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.