Què és el Pla Lector?

Un pla lector adaptat a l'Educació d'avui

La LOMLOE pretén formar lectors competents, i per tant estableix que els centres dediquin un temps diari escolar a la lectura i tinguin un pla lector:

Que sigui interdisciplinar i transversal.

Que estableixi una xarxa
lectora efectiva.

Que promogui la
incorporació a les TIC.

Coneixes el Pla Lector Edebé?

  • Elements de seguiment i avaluació LOMLOE, per curs, per al professorat i la família.
  • Activitats competencials (LOMLOE) i dinàmiques d'animació lectora per a l'alumnat.
noia-llegint-llibre-en-la-llit