Test NCL

 Avalua la comprensió lectora en castellà del teu centre

El Test NCL és la primera eina homogènia i comparativa que avalua en línia i de manera gratuïta la comprensió lectora dels teus alumnes de Primària.

Com funciona?

 Coneix l'actual nivell del teu centre escolar i descobreix accions per millorar-lo

  • On-line, des del mateix centre
  • Sense personal extern, només t'has d'inscriure
  • En 15 minuts
  • Informe individualitzat amb els resultats
  • Accés entre el 27 de maig i el 14 de juny

Podràs fer el test un cop cada curs per obtenir dades comparatives individualitzades de l'evolució del teu alumnat.

Què mesura el Test NCL?

Mitjançant un innovador model, el test presenta diverses activitats per mesurar de forma objectiva el nivell de comprensió lectora de tot l'alumnat:

  • Avaluació de 3 àrees: comprensió lectora, auditiva y velocitat lectora
  • Mesura estandarditzada i objectiva
  • Tecnologia adaptada a qualsevol dispositiu, atenent la diversitat
  • Presentació de àrees de millora per a cada alumne i grup
  • Garantia de Qualitat y fiabilitat complint estàndards acadèmics i pedagògics

El Test NCL està ajustat al currículum de Llengua Castellana LOMLOE i als enfocaments PISA i PIRLS.

Després de la realització del test es publicarà un informe general amb l'objectiu de donar visibilitat a la actual situació de la comprensió lectora al nostre país. Les dades utilitzades en aquest informe seran anònimes.

Promogut per:

Validat per:

Col·labora: