Proyecto Biblioteca Elia Barceló

A SÍNDROME DE FRANKENSTEIN

Gallego
«Estando en posesión desa fórmula, calquera podería converterse na persoa máis rica e poderosa do mundo. Todos quererían mercala, ao prezo que fose: a eterna xuventude, a inmortalidade, a viaxe no tempo…, a posibilidade de lle dar vida a quen morreu; todos os soños da humanidade por fin ao noso alcance». No vertixinoso mundo do século XXI, altamente tecnificado e onde só conta o poder dos cartos, Max e Nora terán que loitar contra todos os que, sen que importen os medios para facelo, desexan apropiarse da fórmula secreta de Frankenstein. Separados, e sen saber en quen confiar, terán que pensar de novo que é un monstro, e veranse inmersos nunha carreira contra o reloxo para poderen estar xuntos e teren un futuro.
ISBN: 978-84-8349-880-4
Código: 139402
Fecha de publicación: 03/06/2024
N.º páginas: 312