Proyecto De Otra Manera

CIENCIAS SOCIAIS 1

1.º de Primaria
Gallego
As Ciencias Sociais do proxecto #DoutraManeira para Primaria propoñen un enfoque competencial da aprendizaxe partindo do rigor científico e das estratexias propias do pensamento humanístico. Os libros contan cun bloque de Situacións de Aprendizaxe para realizar unha aprendizaxe competencial e cun bloque de Saberes e Destrezas cos contidos curriculares da área.
Válido para Galicia
ISBN: 978-84-8349-798-2
Código: 136115
Fecha de publicación: 25/06/2023
Consulta los materiales en EdebéWorld: libros, guías, programaciones, contenidos digitales y mucho más
Ver muestras