Proyecto De Otra Manera

CONEIXEMENT DEL MEDI 1

1.º de Primaria
Valenciano
El Coneixement del Medi del projecte #D'unaAltraManera en Primària part del rigor científic per a proposar un enfocament competencial de l'aprenentatge en entorns pròxims a la vida de l'alumnat. En el bloc de Situacions d'Aprenentatge es desenvolupen continguts i activitats competencials, i en el bloc de Sabers i Destreses s'organitzen els coneixements curriculars de l'àrea.
Válido para Comunidad Valenciana
ISBN: 978-84-8348-646-7
Código: 135749
Fecha de publicación: 25/06/2023