Proyecto De Otra Manera

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3

3.º de Secundaria
Valenciano
En l'àrea de Biologia i Geologia, #D'unaAltraManera planteja un acostament a l'entorn natural des del rigor del pensament científic i recolzat en un desenvolupament competencial mitjançant Situacions d'Aprenentatge en contextos recognoscibles per a l'alumnat.
Válido para Comunidad Valenciana
ISBN: 978-84-8348-661-0
Código: 136205
Fecha de publicación: 25/06/2023
Consulta los materiales en EdebéWorld: libros, guías, programaciones, contenidos digitales y mucho más
Ver muestras