Proyecto De Otra Manera

CIENCIAS DA NATUREZA 6

6.º de Primaria
Gallego
As Ciencias Naturais do proxecto #DoutraManeira para Primaria apóianse no rigor científico e no coidado da contorna para abordar unha aprendizaxe competencial da materia en contextos próximos ao alumnado. Os contidos organízanse nun bloque de Situacións de Aprendizaxe competenciais e nun bloque de Saberes e Destrezas curriculares.
Válido para Galicia
ISBN: 978-84-8349-838-5
Código: 137963
Fecha de publicación: 20/06/2023
Consulta los materiales en EdebéWorld: libros, guías, programaciones, contenidos digitales y mucho más
Ver muestras