Proyecto De Otra Manera

FISICA I QUIMICA I

2.º de Secundaria
Catalán
L'àrea de Física i Química del projecte #D'unaAltraManera proposa un enfocament dels Sabers bàsics basat en el rigor científic i en el pensament científic. Es planteja un bloc amb Situacions d'Aprenentatge contextualitzades per a un desenvolupament competencial del coneixement.
ISBN: 978-84-683-7103-0
Código: 139643
Fecha de publicación: 08/04/2024
N.º páginas: 240