Proyecto De Otra Manera

FISICA I QUIMICA II

3.º de Secundaria
Valenciano
L'àrea de Física i Química del projecte #D'unaAltraManera proposa un enfocament dels Sabers bàsics basat en el rigor científic i en el pensament científic. Es planteja un bloc amb Situacions d'Aprenentatge contextualitzades per a un desenvolupament competencial del coneixement.
Válido para Comunidad Valenciana
ISBN: 978-84-8348-662-7
Código: 136211
Fecha de publicación: 25/06/2023