Proyecto De Otra Manera

MATEMÀTIQUES 2

2.º de Secundaria
Catalán
Les Matemàtiques del projecte #DunaAltraManera per a ESO plantegen un aprenentatge dels continguts de la matèria contextualitzat i transferible a entorns quotidians de l'alumnat. A més dels continguts curriculars del bloc de Sabers i Destreses, es proposen Situacions d'Aprenentatge per desenvolupar un aprenentatge competencial.
ISBN: 978-84-683-6663-0
Código: 138579
Fecha de publicación: 20/06/2023
Consulta los materiales en EdebéWorld: libros, guías, programaciones, contenidos digitales y mucho más
Ver muestras