Proyecto De Otra Manera

MATEMÀTIQUES ADIMAT 3 EP

3.º de Primaria
Catalán
Les Matemàtiques del projecte #DunaAltraManera per a Primària es basen en un aprenentatge competencial de la matèria, en el qual es desenvolupa el pensament computacional i la resolució de problemes contextualitzats en entorns propers a la realitat de l'alumnat. El bloc de Situacions d'Aprenentatge proposa un enfocament competencial de la matèria, i el bloc de Sabers i Destreses cobreix els continguts curriculars.
ISBN: 978-84-683-6328-8
Código: 137678
Fecha de publicación: 25/06/2023