Proyecto De Otra Manera

VALORS CÍVICS I ÈTICS EP

Primaria
Catalán
La proposta de Valors Ètics i Cívics del projecte #DunaAltraManera busca fomentar l'autoconeixement i el desenvolupament de l'autonomia personal a través dels seus continguts curriculars i Sabers bàsics. Inclou un bloc amb Situacions d'Aprenentatge que garanteixen un apropament competencial de l'aprenentatge.
ISBN: 978-84-683-6098-0
Código: 135782
Fecha de publicación: 25/06/2023
N.º páginas: 104